Witamy na stronie internetowej Dariusza Skibińskiego, aktora, reżysera, pedagoga.


Dariusz Skibiński
Aktor, reżyser, pedagog.

Ur. 18.08.1961 r. w Swarzędzu.

1986 r. – absolwent PWST Wrocław.

1984 – 1986 r. – praca w Teatrze Nowym w Poznaniu, udział w spektaklach Janusza Wi¶niewskiego i Izabeli Cywińskiej.
1984 r. – „Panopticum”, Teatr Nowy, Poznań, reż. Janusz Wi¶niewski,
1985 r. – „Koniec Europy”, Teatr Nowy, Poznań, reż. Janusz Wi¶niewski,
1985 r. – „Judasz Iskariota”, Teatr Nowy, Poznań, reż. Izabela Cywińska,
1986 r. – „Ognisty Anioł”, film fabularny, reż. M. Wojtyszko.
1989 r. – „Wojcek”, dyplom PWST Wydział Reżyserii, Wrocław, reż. W. Hołdys,
1989 r. – „Powrót Posła”, Teatr Dramatyczny w Gorzowie Wielkopolskim, reż. W. Hołdys,
1989 r. – „Pułapka”, Teatr Dramatyczny w Gorzowie Wielkopolskim, reż. W. Hołdys,
1989 r. – „Pluskwa”, Teatr Dramatyczny w Gorzowie Wielkopolskim, reż. W. Hołdys,
1989 r. – „Czerwona magia”
1990 r. – „Blok”, Teatr Dramatyczny im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, reż. Jerzy Zoń,
1991 r. – „¦więtoszek”, Teatr Dramatyczny im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, reż. Z. Bielawski,
1991 r. – „Płaszcz”, Teatr Dramatyczny im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, reż. W. Hołdys,
1992 r. – „Martwe dusze”, Teatr Dramatyczny im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, reż. W. Hołdys,

od 1992 r. – współzałożyciel i aktor Stowarzyszenia Teatralnego Teatr CINEMA,
udział w projektach realizowanych przez Teatr CINEMA,
główne role autorskich spektaklach Teatru CINEMA:
„Kabaret Olbrzymów” Wieczór I „Kairo”,
„Kabaret Olbrzymów” Wieczór II „Tatiana”,
„Kabaret Olbrzymów” Wieczór III „Ciężkie czasy lekkich chorób”,
„Kabaret Olbrzymów” Wieczór IV „W±tpienie RzeĽnika”,
„Kabaret Olbrzymów” Wieczór V „Toasty i wznoszenia”,
„Dong”,
„Bilard”,
„Nie mówię tu o miło¶ci”,
„Tak. To. Tu”,
„Brudne piękno”
„Miałem taki sen”
„Albert Lux”

Realizacje telewizyjne:
Współudział aktorski w spektaklu „Dong” Teatru CINEMA,
Współudział aktorski w cyklu odcinków „Nowa geografia” Teatru CINEMA,
Współudział aktorski w spektaklu „Pan Huczek” w reż. W. Hołdysa.

od 1996 r. – realizacja autorskich projektów edukacyjnych dla młodzieży „Warsztaty teatralne”, programu przygotowuj±cego do egzaminów do szkoły teatralnej.

Od 2000 roku stała współpraca artystyczna z agencj± eventów idfx:
tworzenie koncepcji i reżyseria artystycznych eventów komercyjnych,
tworzenie i prowadzenie projektów szkoleniowych dla firm.
/Ceramika Gres – koncepcja i reżyseria spektaklu otwieraj±cego fabrykę, wystawa surrealistów „Dali, Ernst, Miro” – koncepcja i reżyseria wernisażu, event promocyjny produktu Procter & Gamble, 250 lat PZU – koncepcja eventu, pokaz kolekcji Red Line Levis – koncepcja i reżyseria pokazu mody, event otwieraj±cy centrum handlowe King Cross oraz cykl imprez: „Tydzień Dziecka”, „King Cross na Malcie”, „Akcje mikołajkowe w King Cross” oraz inne.

Od 2005 roku – twórca Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”.

Od 2005 roku – autor adaptacji i reżyser spektaklu dla dzieci „Niesłychana rzec po prostu”

Od 2006 roku – założyciel formacji teatralnej A3 Teatr.

Ważniejsze projekty edukacyjne i artystyczne:
zrealizowane:
2-letnie warsztaty dla młodzieży ze ¶rodowisk patologicznych, Jelenia Góra
zajęcia warsztatowe z młodzież± w ramach akcji „Wakacje na Jatkach” poł±czone z realizacja filmow±, Wrocław
2-letni projekt edukacyjny otwarty dla młodzieży, Grudzi±dz

edukacyjne w stałej realizacji:
cykl autorskich warsztatów teatralnych realizowanych w ramach projektu Akademia Teatralna oraz na indywidualne zlecenia placówek kulturalno-o¶wiatowych,
cykl teatralizowanych wykładów o sztuce teatru „Koncentracja sztuki” realizowanych w ramach programu edukacyjnego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz innych palcówkach kulturalno –o¶wiatowych,
projekt edukacyjny o współczesnym teatrze „Dyskusyjne Kino Teatralne”,
program edukacyjny „Uczeń na scenie” – program pracy z nauczycielami,
program edukacyjny przygotowuj±cy do matury „Klarowna prezentacja”
program pracy „Kontakt interpersonalny” dla grup profesjonalnych, np. prezenterów telewizyjnych, przedstawicieli handlowych itp.

artystyczne w stałej realizacji:
projekt artystyczny „Wietrzenie Głów’ i „Wielkie Pranie” – realizacje dla CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, idfx,
projekt artystyczny „Złapane w ramy” realizowany w ramach projektu „Niedziela w Zamku” dla CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie,
projekt artystyczny „Wietrzenie głów” – akcja teatralna dla dzieci i młodzieży,
projekt artystyczny „Wężowe skórki” - akcja teatralna dla dzieci i młodzieży,
projekt artystyczny „Gigantyczne puzzle” - akcja teatralna dla dzieci i młodzieży,
projekt artystyczny „Karawan sztuki” – działania artystyczno-edukacyjne dla młodzieży, dla Płockiego O¶rodka Kultury i Sztuki,

komercyjne:
tworzenie koncepcji i reżyseria specjalnych wydarzeń, np. oprawa artystyczna eventów dla firm, wernisaży, pokazów mody, działań aktorskich, promocji działań i produktów, itd.

STWARZANIE ¦WIATA AUTOR: plastyk współpracuj±cy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” Akcja „Stwarzanie ¶wiata” prowadzona jest w dużej przestrzeni zamkniętej, np. szerokie korytarze; lub otwartej – deptaki, place zabaw, itp. Najkorzystniej prowadzić j± na przyjaznej dzieciom nawierzchni, np. piach, trawnik, wykładzina, itp. Uczestnicy tworz± wszystko, czym chc± zapełnić swój ¶wiat. Zazwyczaj powstaj± niezwykłe zwierzęta, stwory, ro¶liny, itp., choć nie rzadko także elementy ubrań i konstrukcje. Następnie zawieszaj±, stawiaj±, .... swoje prace tworz±c swój ¶wiat. Zawsze okazuje się on zaskakuj±cy i kolorowy. Rozja¶nia codzienne przestrzenie nawet przez kilka dni. Prowadz±cy i uczestnicy wci±gaj± do zabawy postronne osoby. Grupa uczestników stale powiększa się. Uczestnicy mog± zatrzymać niektóre wykonane przez siebie prace. Zazwyczaj nie chc± się z nimi rozstać. Akcja prowadzona w miłej atmosferze współdziałania, pozytywnie emocjonalna. WĘŻOWE SKÓRKI AUTOR: DARIUSZ SKIBIŃSKI Akcja „Wężowe skórki” prowadzona jest w dużej przestrzeni zamkniętej, np. szerokie korytarze; lub otwartej – deptaki, place zabaw, itp. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży, ale równie dobrze uczestnicz± w niej doro¶li. Uczestnicy zapraszani s± do wnętrza skórki, która może się ruszać, ci±gn±ć i rozci±gać, uciekać i wybrzuszać. Wszystko za spraw± naturalnego i zwariowanego ruchu uczestników i animatorów. Dodatkowym elementem działań mog± być gonitwy za głow± węża, które s± osobn± dynamiczn± zabaw±. Prowadz±cy i uczestnicy wci±gaj± do zabawy postronne osoby, narzucaj±c tym samym własne tempo działań. Działania wyzwalaj± dużo energii , ¶miechu i emocji. Zabawa nie chce się zakończyć.

GIGANTYCZNE PUZZLE
AUTOR: DARIUSZ SKIBIŃSKI

Akcja „Gigantyczne puzzle” prowadzona jest w dużej przestrzeni zamkniętej, np. szerokie korytarze; lub otwartej – deptaki, place zabaw, itp.
Najkorzystniej prowadzić j± na przyjaznej dzieciom nawierzchni, np. piach, trawnik, wykładzina, itp.

Uczestnicy od razu zapraszani s± do dynamicznej zabawy wielkimi i lekkimi, g±bkowymi a la klockami.
Służ± one do wszelkiej zabawy - od budowy wielkich konstrukcji do budowy domków i przeszkód. Wielk± rado¶ć sprawa obrzucanie się elementami oraz konkurowanie w zgromadzeniu największej ilo¶ci kolorów, czy budowaniu najbardziej niestabilnych konstrukcji.

Niew±tpliw± atrakcj± akcji jest używanie wielkich i kolorowych elementów. Dzieci przepadaj± za nimi!

Akcja jest intensywna, prowadzona w miłej atmosferze współdziałania, pozytywnie emocjonalna. Jest dynamiczna, gło¶na i wesoła.


DZIEŃ ¦MIESZNYCH CZAPEK
AUTOR: DARIUSZ SKIBIŃSKI


Akcja „Dzień ¶miesznych czapek” prowadzona jest w dużej przestrzeni zamkniętej, np. szerokie korytarze; lub otwartej – deptaki, place zabaw, itp.

Akcja złożona z dwu etapów trwa przez 2-3 godziny.
Najpierw uczestnicy wł±czaj± się w tworzenie ¶miesznych czapek – robi± je dla siebie lub innych, itd. Następnie zaczyna się gala, wielki pokaz a la pokaz mody podczas którego uczestnicy zamieniaj± się w modeli i prezentuj± zebranym najbardziej zwariowane, szalone i barwne czapki.

Prowadz±cy i uczestnicy wci±gaj± do zabawy postronne osoby. Grupa uczestników stale powiększa się.

Zbiorowe przej¶cie bajkowej drużyny kończy akcję.

Uczestnicy mog± zatrzymać wykonane przez siebie czapki. Zazwyczaj jeszcze wiele godzin po akcji ulice miast ożywaj± oryginalne nakrycia głów uczestników akcji, którzy za nic nie chc± się z nimi rozstać.

Akcja jest intensywna, prowadzona w miłej atmosferze współdziałania, pozytywnie emocjonalna. Jest dynamiczna, gło¶na i wesoła.


Darek /pisane z boku/

Aktor – odważny, konsekwentny, poszukuj±cy, odkrywaj±cy, tworz±cy charakterystyczne postaci sceniczne,
Reżyser – ze sprecyzowan± wizj± i jasnym celem jasno podporz±dkowanymi rozpoznawalnemu stylowi,
Pedagog – wymagaj±cy, otwarty, spontaniczny, broni±cy się przed stereotypem belfra.

Pasje: teatr i wędkarstwo /tu zdjęcia/ i podróże /zdjęcia/

Dziwne zdjęcia /może tu kilka dziwnych zdjęć/

ZaprzyjaĽnione linki

Działalno¶ć komercyjna:
Tworzenie niestandardowych wydarzeń i eventów: jubileuszy, gali wręczania nagród, pokazów mody, wernisaży, otwarć fabryk i centrów handlowych, promocji marek oraz akcji promocji bezpo¶redniej i imprez okoliczno¶ciowych.
Specjalno¶ć: otwarte, ¶wieże podej¶cie do tematu, tworzenie interesuj±cych programów artystycznych,

Oddzieln± działalno¶ci± jest cykl imprez dla dzieci /i tu linka do happeningów. HAPPENINGI MUSZˇ MIEĆ ROZSZERZONA NAZWE NA „HAPPENINGI/IMPREZY DLA DZIECI”

Kreacja i nadzór artystyczny
Tworzenie koncepcji na bazie briefów i na temat sugerowany przez zleceniodawcę.
Pisanie scenariuszy
Współpraca z artystami z Polski i ¶wiata
Tworzenie programów artystycznych /aktorskich, muzycznych/
Reżyseria eventów
Tworzenie gadżetów

Działalno¶ć artystyczna
Teatralna
czyli największa pasja i życie zawodowe

Kreacje aktorskie
Współtworzenie autorskich spektakli Teatru CINEMA w obrębie pracy aktorskiej i improwizacji spektakli: Dong, Nie mówię tu o miło¶ci, cykl spektakli „Kabaret Olbrzymów”, Bilard, Brudne piękno, Miałem taki sen, Albert Lux,
Tworzenie własnych wypowiedzi scenicznych, spektakli, akcji ulicznych /tu odniesienie do Karawanu sztuki, ale konkretnie do spektaklu Sen, do akcji z maskami /zdjęcia, film, muzyka/
oraz odniesienie do www.A3teatr
oraz do bajki „Niesłychana rzecz po prostu” /to w obrębie działalno¶ci teatralnej dla dzieci w dziale happeningi/imprezy dla dzieci/

Happeningi/imprezy dla dzieci
czyli baw się razem z nami w niezapomniane zabawy.
Zawsze inne, nigdy jak gdzie indziej.
Zawsze pełn± par±, z rado¶ci± i u¶miechem małych i dużych.

Tworzenie autorskich projektów /tu odniesienie do poszczególnych projektów/
Koncepcje projektów na zamówienie, np. okoliczno¶ciowych typu Dzień Dziecka, Mikołajki, Walentynki, itp.
Reżyseria bajki dla dzieci „niesłychana rzecz po prostu” na podstawie „Pchły Szachrajki” J.Brzechwy
Wymy¶lanie dziwnych przedmiotów do zabaw, gadżetów, itp.


Działalno¶ć edukacyjna
czyli dzielenie się do¶wiadczeniem scenicznym ponad 15-letnie praktyki zawodowej.
Nauka twórcza, niestandardowa, pełna emocji i broni±ca się przed schematem i skostnieniem.

Autorskie projekty edukacyjne dla /tu odniesienie do poszczególnych projektów/
młodzieży w tym grup zaawansowanych teatralnie i pocz±tkuj±cych
nauczycieli,
grup zawodowych /i tu odniesienie do projektu „Kontakt interpersonalny”/
Audycje przygotowuj±ce do egzaminów do PWST.

2006 rok

LOTERIA oraz TEATRZYK DLA DZIECI – 2-dniowa impreza dla dorosłych i dzieci z okazji I rocznicy działalno¶ci centrum handlowego KING CROSS MARCELIN w Poznaniu oraz Dnia Dziecka.
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie: Darek Skibiński
Opis: program artystyczny poprzedzajacy loterię losów i wręczenie nagrody głównej oraz całodzienny program teatralnych zabaw dla dzieci – prezentacja bajek w żywym planie, nauka robienia rekwizytów i scenografii, itd.
Projekt stworzony dla idfx

VIVA DZIEŃ DZIECKA W STACJI MUZYCZNEJ VIVA – impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci kluczowych klientów stacji Viva.
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie: Darek Skibiński
Opis: cykl muzyczno-plastycznych animacji dla dzieci i młodzieży, angażuj±cych uczestników do żywiołowej, gło¶nej zabawy. Oprawa scenograficzna, opieka animatorów, stylizowany dziecięcy catering.
Dwie namiotowe przestrzenie – dla dzieci i chill outowa dla rodziców.
Projekt dla idfx

2005 rok

AKCJA ¦WIˇTECZNA – parateatralne działania aktorskie zachęcaj±ce do przed¶wi±tecznych zakupów w centrum handlowym KING CROSS MARCELIN.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: zaskakuj±ce kostiumy i mini etiudy aktorów. Działania promocyjne wysublimowane.
Projekt dla idfx

KSIĘŻYCOWY MIKOŁAJ – całodniowy program zabaw dla dzieci z okazji Mikołaja w centrum handlowym KING CROSS MARCELIN.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: przybycie ekipy kosmicznych Mikołajów. Zaskakuj±ce zabawy i moc prezentów. Kosmiczna mowa, kosmiczne tańce. Szalona zabawa.
Projekt dla idfx

KING TYDZIEŃ DLA KING DZIECI – tydzień działań artystycznych dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka w King Cross Marcelin.
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie: Darek Skibiński
Opis: Cykl codziennie innych animacji: Stwarzanie ¶wiata. Dzień odlotowych fryzur. Zabawa gigantycznymi Puzzlami. Wężowe skórki. Wietrzenie głów, itp
Projekt dla idfx

GALA ROZDANIA NAGRÓD XXIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW MŁODEGO WIDZA „ALE KINO” w Poznaniu.
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie: Darek Skibiński
Opis: Prowadzenie uroczysto¶ci wręczania nagród. Opracowanie programu artystycznego oraz koncepcja multimedialnej scenografii i jinglii.
Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” dla Centrum Sztuki „Zamek” w Poznaniu.

KONCERT PLENEOWY MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU „HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ” W BIAŁOWIEŻY
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie: Darek Skibiński
Opis: Prowadzenie uroczysto¶ci koncertu galowego w plenerze w Białowieży w Puszczy Białowieskiej. Koncepcja multimedialnej scenografii.
Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” dla Festiwalu.

KING CROSS MARCELIN - 2-dniwe otwarcie centrum handlowego w Poznaniu.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: Wieczorna impreza zamknięta dla vipów – koncepcja gali otwarcia centrum poł±czonej z programem artystycznym oraz bankietem.
Stworzenie całodziennego programu zabaw dla dzieci: stefa plastyki, muzyki i teatralna.
Projekt dla idfx

2004 rok

POKAZ MODY RED LABEL LEVI`S – pokaz mody wiosna-lato 2004 zrealizowany na Wrotkowisku Jutrzenka w Warszawie.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: Koncepcja niestandardowej prezentacji ubrań. Opracowanie programu artystycznego.
Projekt dla idfx
LOKOMOTYWA – OPRAWA ARTYSTYCZNA KONCERTU W RAMACH BIENNALE SZTUKI DZIECKA
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie: Darek Skibiński
Opis: Oprawa artystyczna koncertu oraz prowadzenie.
Projekt dla Centrun Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2003 rok
PZU – 200-LAT UBEZPIECZEŃ W POLSCE – Jubileuszowa gala w Teatrze Wielkim w Warszawie /z wył±czeniem działań scenicznych/
Koncepcja, reżyseria czę¶ci bankietu: Darek Skibiński
Opis: koncepcja zmieniona przez klienta.
Projekt dla idfx
10-LECIE FIRMY MAN STAR POLSKA - obchody jubileuszowe oraz gala wręczenia nagród w Hotelu Vicoria w Warszawie.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: Opracowanie koncepcji i dramaturgii gali, dobór działań artystycznych.
Projekt dla idfx

2002 rok

URODZINY KRÓLOWEJ WIELKIEJ BRYTANII – działania aktorskie podczas uroczystych obchodów urodzin w Ambasadzie WB w Polsce.
Koncepcja: cókierek/fc; reżyseria działań artystycznych: Darek Skibiński
Opis: opracowanie etiud aktorskich inspirowanych legendami angielskimi.
Projekt dla idfx dla British Council.

CITRUS FRESH - impreza wprowadzaj±ca now± linię kosmetyków Head&Shoulders; w pawilonie wystawienniczym SARP w Warszawie.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: Opracowanie koncepcji imprezy i dramaturgii działań artystycznych,
Projekt dla idfx dla Procter&Gamble.

2001 rok

JARMARK ZŁOTEJ PODKOWY – SOPLICA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH – otwarta dla Warszawiaków impreza plenerowa na hipodromie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Koncepcja, reżyseria i prowadzenie imprezy plenerowej: Darek Skibiński
Opis: Opracowanie działań towarzysz±cych: pokazy akrobacji konnej, stare rzemiosła, nauki tańców i koncert muzyki ludowej. Stałe prowadzenie imprezy.
Projekt dla idfx dla Unicom Bols Group


CZTERY ŻYWIOŁY – CERAMIKA GRES – widowisko otwieraj±ce now± fabrykę Ceramika Gres w Końskich.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: Opracowanie koncepcji otwarcia fabryki, dramaturgia widowiska i działań artystycznych aktorskich i muzycznych. Odrealniona scenograficznie przestrzeń tysięcy metrów kwadratowych fabryki.
Projekt dla idfx dla Ceramiki Gres.

2000 rok

DALI, ENST, MIRO – GRAFIKI SURREALISTÓW – wernisaż wystawy w Starej Pomarańczarni w łazienkach Królewskich w Warszawie.
Koncepcja, reżyseria: Darek Skibiński
Opis: Dobór tła muzycznego oraz opracowanie surrealistycznych etiud aktorskich odgrywanych pomiędzy go¶ćmi w czasie wernisażu.
Projekt dla idfx i TM Communications dla TP S.A.

KALENDARIUZM SPEKTAKLI CINEMA

- 1992 rok - „DONG”, 30
- 1994 rok - „BILARD”, 31
- 1994 rok - „NIE MÓWIĘ TU O MIŁO¦CI”, 34
- 1996 rok - „KABARET OLBRZYMÓW. WIECZÓR I „KAIRO”, 32
- 1998 rok - „TAK. TO. TU”, 35
- 1998 rok - „KABARET OLBRZYMÓW. WIECZÓR II „TATIANA”, 35a
- 1998 rok - „BRUDNE PIĘKNO” 35b
- 1999 rok -„TERMINATOR” wg Petera Handke, 35c
  wspólna realizacja z AS PICK THEATER z  Hildesheim,Niemcy
- 2000 rok - „GODZINA W KTÓREJ NIC O SOBIE NIE  WIEDZIELI¦MY NAWZAJEM”, 35d
  realizacja z  LOCAL THEATRE z EL AVIVU i AS PICK THEATER z HILDESHEIM,
- 2000 rok -„KABARET OLBRZYMÓW” - wieczór III - „Lekkie czasy ciężkich chorób” 35e
- 2001 rok - „KABARET OLBRZYMÓW” - wieczór IV - „WˇTPIENIE RZE¬NIKA”, 35f
- 2002 rok - „MIAŁEM TAKI SEN” 33
- 2003 rok - „ALBERT LUX”,  „PAUSE” (efekt warsztatów w Monachium IV 2003) 33a
                    - „KABARET OLBRZYMÓW” - wieczór V - „TOASTY I WZNOSZENIA”, 33b


Projekt „MATURA – KLAROWNA PREZENTACJA”

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży licealnej
ukierunkowane na umiejętno¶ć komunikowania i atrakcyjno¶ć przekazu, opanowanie stresu i ¶wiadom± autoprezentację.

Zajęcia realizuj± także aspekt społeczny – przygotowuj± młodych ludzi do samoprezentacji w rozmowach bezpo¶rednich, np. podczas rozmów kwalifikacyjnych

1. Nazwa projektu.

Teatralizowane wykłady „Strefa Sztuki”


2. wskazanie miejsc realizacji:

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Realizowany może być w szkołach lub o¶rodkach edukacyjno-kulturalnych.
Realizowane mog± być na terenie całej Warszawy.


3. Merytoryczny opis projektu.

Zajęcia prowadzone w formie teatralizowanego wykładu wykorzystuj± elementy dramy oraz video prezentacje (fragmenty spektakli, itp.)
Cykl zajęć obejmuje wykłady z historii teatru polskiego i ¶wiatowego ze wskazaniem najbardziej charakterystycznych wydarzeń i twórców.
Ujmuje także sztukę teatru w szerszym kontek¶cie sztuk: malarstwo, muzyka... Twórcze przenikanie wielu sztuk nazwane zostało spotkaniem w strefie sztuki.

Autor projektu kładł będzie nacisk na zaktywizowanie i bezpo¶redni udział młodzieży w zajęciach. Między innymi dzięki dramie i mniejszym etiudom teatralnym młodzież będzie bezpo¶rednio angażowana w proces poznawczy prowadz±cy do poszerzenia wiadomo¶ci oraz samokreacji.
Tematy wykładów:
1.KANON
Grecka tragedia – Dionizje – ¦redniowiecze wizualne
2.RYTUAŁ
Sztuka – Widowisko - Show
3.TEATR ABSURDU
4.MODERN TEATR – EURORYTMIKA
Realizm-Rainchard-Stanisławski-Appia-Craig
5.TEATR AZJI I OCEANII WCZORAJ I DZI¦
6.KOMEDIA DEL`ARTE
Geneza pantomimy
7.KOD PRZEKAZU – BODY LANGUAGE
EKSPRESJONIZM
8.TEATR OKRUCIEŃSTWA
Artoud – ¦więto Wiosny
9.TEATR ALTERNATYWY XX WIEKU – Tu Polska, tam ¶wiat.
10.TANIEC – NOWOCZESNA FORMA EKSPRESJI TEATRALNEJ
Pina Bausch, Loyd Newton, Anna Teresa Kersmaeker, Sascha Waltz
11.RYTUAŁ I JEGO OPOZYCJA
„No”- „Butoch”, Balet – taniec nowoczesny, Taniec rytualny igrzyska
12.KLASYCY I SKANDALI¦CI


4. Harmonogram realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia, możliwo¶ci kontynuacji)

Wykłady zostały opracowane jako niezależne moduły.
Zajęcia w blokach 90-minutowych przedzielonych przerw±
Grupy mog± kontynuować zajęcia i uczestniczyć we wszystkich wykładach lub brać udział w wybranych. Istnieje możliwo¶ć powtórzeń wybranych wykładów.
Istnieje możliwo¶ć dostosowania terminów wykładów do potrzeb odbiorców.

Zakładamy, że ilo¶ć wykładów w miesi±cu nie powinna przekroczyć 10.


5. Przewidywany całkowity koszt realizacji i jego kalkulacja

Koszt jednego wykładu: 450,00 zł netto
Dodatkowo koszty dojazdu i zakwaterowania

1. Nazwa projektu.

Dyskusyjne kino teatralne

Autorski projekt Dariusza Skibińskiego

2. wskazanie miejsc realizacji:

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Realizowany może być w szkołach lub o¶rodkach edukacyjno-kulturalnych.


3. Merytoryczny opis projektu.

Forma prezentacji osi±gnięć ¶wiatowego teatru obejmuj±cego najistotniejsze zjawiska twórczo¶ci teatralnej.
Prezentacje fragmentów zapisów wideo opatrzonych wprowadzeniem, komentarzem oraz dyskusj± z uczestnikami prezentacji.
Cel: przybliżenie najistotniejszych osi±gnięć współczesnego teatru, których nie można zobaczyć bezpo¶rednio w Polsce.
Zakładamy, że każdego miesi±ca prezentowana będzie inna grupa teatralna z jednego kraju UE.

„PRAKTYCZNE WARSZTATY TEATRALNE”Edukacyjny projekt teatralny Dariusza Skibińskiego – aktora Teatru Cinema –skierowany jest do młodzieży licealnej i akademickiej pracuj±cej w zespołach teatralnyc oraz do tej, dla której uczestnictwo w warsztatach jest pierwszym praktycznym kontaktem z teatrem.

Projektowi towarzyszy idea znalezienia odpowiedzi na pytania: jaki język i kształt współczesnego teatru eksperymentalnego – tworzonego specyficznymi metodami warsztatu aktorskiego – zyska zainteresowanie młodego pokolenia; do jakiego stopnia teatr może być form± kontaktu i dialogu młodzieży ze współczesnymi realiami życia.

Jeden z nurtów warsztatu – którego celem jest uruchomienie wyobraĽni oraz improwizacji i kreacji – sprowokuje i pozwoli młodzieży „napisać” na scenie ich własny, oparty na nurtuj±cych ich problemach, nadziejach i zainteresowaniach dramat. Powstałe improwizowane sytuacje i etiudy będ± osi±, wokół której zbudowane zostan± zadania aktorskie. Projekt odwoływał się będzie także do sytuacji konfrontowania postaw, prowokacji do rozmów ludzi poszukuj±cych własnej ekspresji, a także do wzajemnego dzielenia się do¶wiadczeniami.

W efekcie warsztaty jako praktyczna sytuacja teatralna, metod± improwizacji angażuj±ca psychikę i indywidualne predyspozycje uczestników – zaowocuje nie tylko wypowiedzi± sceniczn±, ale także doprowadzi do samopoznania, kreatywno¶ci i odwagi własnych poszukiwań. Stanie się okazj± do ekspresji osobowo¶ci, rozwoju intelektualnego, kształtowania wrażliwo¶ci i wyobraĽni.

Po skończeniu warsztatów ich uczestnicy zyskaj± możliwo¶ć wykorzystania zdobytych umiejętno¶ci w indywidualnej pracy teatralnej, a także przeniesienia ich lub odnalezienia
w sytuacjach codziennych.

W sferze działań praktycznych warsztat realizowany będzie w dwóch aspektach:

1. Praca nad ciałem – zyskanie ogólnej sprawno¶ci fizycznej i ¶wiadomo¶ci ciała;
Zajęcia bazować będ± na elementach tańca i pantomimy. Powstałe etiudy zostan± poł±czone
w większe cało¶ci aktorskie.
2. Praca nad głosem – zyskanie umiejętno¶ci wykorzystania potencjału głosowego i precyzji posługiwania się nim w komunikatach aktorskich.
3. Metoda improwizacji – wykorzystanie do¶wiadczeń i metod pracy Teatru CINEMA.
4. Minimal art. – koncentracja na najważniejszym przekazie, klarowno¶ć sytuacji scenicznej.


Nazwa projektu: ‘”UCZEŃ NA SCENIE”
Autor: Darusz Skibiński
Koordynacja: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Interdyscyplinarny edukacyjno-artystyczny projekt „Uczeń na scenie” skierowany do nauczycieli prowadz±cych zajęcia teatralne dla uczniów.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli ruch teatralny jest stale obecny w szkołach , a uczniowie zdobywaj± ¶wiadomo¶ć piękna języka, umiejętno¶ci interpretacji tekstu, intonacji i deklamacji.
Ci sami nauczyciele kierowani chęci± i potrzeb± podnoszenia kwalifikacji, często zadaj± pytania o działania z zakresu warsztatu aktorskiego: ¶wiadomego bycia na scenie, pracy indywidualnej aktora, współpracy aktorskiej, itp.

W odpowiedzi na pojawiaj±ce się potrzeby kierujemy do pedagogów program specjalnie dla nich opracowany.

Program zajęć stwarza nauczycielom okazję pogłębienia wiedzy oraz zdobycia nowych do¶wiadczeń w praktycznych działaniach teatralnych.
Nowe umiejętno¶ci pozwalaj± nauczycielom pełniej czuwać nad stron± artystyczn± działań, rozwijać zainteresowania i predyspozycje uczniów oraz profesjonalnie przygotowywać ich do przyszłych występów teatralnych i recytatorskich.
Pozwalaj± poznawać metody pracy reżyserskiej i aktorskiej, a także wej¶ć w sytuację widza patrz±cego z boku na działania sceniczne.
Projekt służy także stworzeniu nauczycielom nowych możliwo¶ci pracy zawodowej.

Zajęcia maj± charakter praktyczny, dopełniany omówieniami przebiegów pracy.

Przykładowy przebieg zajęć:

Nauczyciele - obserwatorzy działań z przykładow± grup±/klas± prowadzon± przez aktora i reżysera – poznaj± techniki pracy reżyserskiej oraz aspekty scenicznej obecno¶ci aktora/ucznia na scenie. Po około 2 godzinach obserwacji nauczyciele – już bez obecno¶ci młodzieży – omawiaj± z prowadz±cym zastosowane przez niego metody, rozmawiaj± o ich skuteczno¶ci i efektach. W kolejnym etapie każdy z nauczycieli prowadzi ukierunkowane na ustalone zagadnienie zajęcia z wybran± grup±. Każdy etap pracy kończy omówienie przebiegu. Uczestnictwo grup młodzieży nie jest konieczne.

Modelowe zajęcia obejmuj± 4 spotkania po 4 godziny pracy.


Zachęcamy do uczestnictwa.

W programie projektu znajduj± się zagadnienia:
1.zapanowanie nad grup± prowadzenie działań grupowych – oswojenie jednostki, integracja grupy,
2.indywidualna praca nad predyspozycjami lub problemami każdego ucznia jako demonstracja problemu ogólnego dotycz±cego całej grupy,
3.wyznaczanie celu działania grupy - metoda improwizacji, ocena i wybór materiału do pracy,
4.wyznaczanie kierunków pracy indywidualnej uczniów służ±cej całej grupie – każdy buduje wspólny spektakl
5.komponowanie przestrzeni do działań zespołowych – dobór rekwizytów, scenografi,
6.swoboda mówienia ze sceny – wiarygodno¶ć, dykcja, impostacja,
7.dialog jako podstawa komunikacji,
8.działanie bez słów – mowa ciała, wyrazisto¶ć przekazu, emocjonalno¶ć,
9.analiza tekstu,
10.analiza wykonanego zadania i zespołowe podejmowanie decyzji,

Przykładowe działania praktyczne eliminuj±:
1.nawyk stania tyłem do widowni, chaotyczne poruszanie się po scenie,
2.niewyraĽn± wymowę i patrzenie w ziemię,
3.omijanie innych aktorów,
4.niewykorzystywanie w grze rekwizytów,
5.tremę,
6.inne

Przykładowe działania praktyczne ugruntowuj±:
1.sens ruchu aktora/ów na scenie,
2.poprawn± wymowę i precyzję słowa,
3.współpracę aktorów na scenie i zespołowo¶ć,
4.uzasadnienie posługiwanie się rekwizytem,
5.pewno¶ć siebie na scenie i współpracę grupy,
6.inne

Zakładaj±c otwarte podej¶cie do projektu – w miarę potrzeb zgłaszanych przez uczestników - tematy projektu mog± ewaluować.

WARSZTATY PRAKTYCZNE „KONTAKT NTERPERSONALNY”


FILOZOFIA:

Szkolenia s± odpowiedzi± na złożony socjologicznie system komunikacji ludzkiej w szczególnie ważnym aspekcie kontaktu relacji w zespole, relacji sprzedawca – klient, itp.

Zajęcia skierowane s± do osób bezpo¶rednio komunikuj±cych się z klientami, z pracownikami i podłwadnymi, ....

Sieć napięć podczas zajęć budowana jest na symulowaniu przełożenia (zamiany) obu ról społecznych.
Możliwo¶ć znalezienia się w każdej z ról ukazuje uczestnikom zajęć cechy partnerów, ich oczekiwania i wymagania w sytuacjach zawodowych.
Podczas zajęć aranżowane s± sytuacje bezpo¶redniego kontaktu międzyludzkiego w całej gamie ich nieprzewidywalno¶ci.


Do¶wiadczenia płyn±ce ze szkoleń pozwalaj± uczestnikom na:
a)oswojenie się z nieprzewidywaln± rzeczywisto¶ci±,
b)wzbogacenie dotychczasowych, często tylko zachowawczych umiejętno¶ci,
c)zbudowanie mechanizmów obronnych umożliwiaj±cych funkcjonowanie w warunkach dyskomfortowych,
d)uodpornienie się na sytuacje stresowe,
e)wypracowanie systemu zachowań na niespodziewane reakcje i sytuacje,
f)pozyskanie umiejętno¶ci unikania sytuacji stresowych i zapobiegania ich powstawaniu,
g)rozwijanie możliwo¶ci nawi±zywania nie stereotypowego kontaktu,
h)manipulowanie odbiorem własnego zachowania i przekazywanych informacji,
i)motywowanie partnerów sytuacji do pozytywnego działania w my¶l własnych oczekiwań,
j)efektywne, opanowane kontakty z osobami drugimi,
k)podniesienie skuteczno¶ci i atrakcyjno¶ci samoprezentacji,


WARSZTATY PRAKTYCZNE „KONTAKT NTERPERSONALNY”


KLIMAT SZKOLEŃ:

Siła oddziaływania szkoleń płynie z atrakcyjnego i wytrawionego ze stereotypów programu zajęć w głównej mierze wykorzystuj±cego do¶wiadczenia i metody pracy aktorskiej.
Dzięki poprowadzeniu zajęć według artystycznego, aktorskiego klucza, uczestnicy zajęć zyskuj± umiejętno¶ci otwierania się przed sob± oraz w relacjach z osobami dopiero poznanymi, ucz± się korzystać z własnych cech osobowo¶ci, nabieraj± dystansu zarówno do własnej osoby jak i do osób postronnych.

Bezpo¶rednie zaangażowanie uczestników w przebieg zajęć zostaje zwielokrotnione dzięki metodzie aktywnego współdziałania (bezpo¶rednie prowokowanie do zajęcia okre¶lonych postaw w aranżowanych sytuacjach).

WARSZTATY PRAKTYCZNE „KONTAKT NTERPERSONALNY”


OGÓLNE ZASADY SZKOLEŃ:

Szkolenia prowadzone s± przez jednego lub – w zależno¶ci od potrzeb – kilku fachowców w miejscach wskazanych/oczekiwanych przez klienta.
W miarę możliwo¶ci powinny być to miejsca komlpeksowo zapewniaj±ce komfort pracy uczestników (baza noclegowa, szkoleniowa).

Zajęcia prowadzone s± w kilku lub kilkunastoosobowych tematycznych grupach.

Jednorazowe szkolenie zaplanowane s± na okres 2-3 dni, podczas których uczestnicy korzystaj± z 8-godzinnych zajęć szkoleniowych.

Plan zajęć obejmuje:
1,5 – 2 godziny zajeć przygotowawczych, teoretycznych,
ok. 6 godzin zajęć praktycznych.


System zajęć zaprogramowany jest w zmiennym i etapowym rytmie szkoleń.
W kolejnych etapach zajęć uczestnicy zyskuj± te same umiejętno¶ci co koledzy w pozostałych grupach. Innym wariantem wymienno¶ci do¶wiadczeń jest zestawianie w pracy grup pracuj±cych nad odmiennymi zagadnieniami.


Szkolenia /program, plan realizacji/ mog± zostać dostosowane do specyfiki i potrzeb Klienta.